Các Hợp âm Họ: m6

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: m6

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Abm6A flat minor sixthIntermediatem6Ab B Eb F
Am6A minor sixthIntermediatem6A C E F#
A#m6A sharp minor sixthIntermediatem6A# C# F G
Bbm6B flat minor sixthIntermediatem6Bb Db F G
Bm6B minor sixthIntermediatem6B D F# G#
Cm6\AC (with A added as the lower note) minor sixthIntermediatem6A C D# G A
Cm6C minor sixthIntermediatem6C D# G A
C#m6C sharp minor sixthIntermediatem6C# E G# A#
Dbm6D flat minor sixthIntermediatem6Db E Ab Bb
Dm6D minor sixthIntermediatem6D F A B
D#m6D sharp minor sixthIntermediatem6D# F# A# C
Ebm6E flat minor sixthIntermediatem6Eb Gb Bb C
Em6E minor sixthIntermediatem6E G B C#
Fm6F minor sixthIntermediatem6F G# C D
F#m6F sharp minor sixthIntermediatem6F# A C# D#
Gbm6G flat minor sixthIntermediatem6Gb A Db Eb
Gm6G minor sixthIntermediatem6G A# D E
G#m6G sharp minor sixthIntermediatem6G# B D# F