Hợp âm: Dm6 - D minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm6 - D minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: D F A B - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Dm6

(D minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtD F A BCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Dminor6 ; Dmin6 ; D-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 0 1] - Rookie
[x 5 7 x 6 7] - Advanced
[10 x 9 10 10] - Advanced
[x 5 3 4 3 5] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm6]

Hợp âm: Dm6 - D minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele