Hợp âm: Em6 - E minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Em6 - E minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: E G B C# - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Em6

(E minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtE G B C#Cấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Eminor6 ; Emin6 ; E-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Em6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[12 x 11 12 12 x] - Rookie
[0 2 2 0 2 0] - Intermediate
[x 7 x 6 8 7] - Advanced
[x 7 5 6 5 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Em6]
Other [Ukulele] finger positions of [Em6]

Hợp âm: Em6 - E minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele