Hợp âm: Gbm6 - G flat minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbm6 - G flat minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: Gb A Db Eb - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Gbm6

(G flat minor sixth)

LevelIntermediateCategoryMinor chord ; 6th chord ;
NodesGb A Db EbInterval StructureR m3 5 6
Descriptionnormal minor chord with added 6th
Alternative Symbol Gbminor6 ; Gbmin6 ; Gb-6 ;Related Chords F#m6 ;

Chord [Gbm6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 1 2 2 2] - Advanced
[x x 4 6 4 5] - Advanced
[x 9 7 8 7 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gbm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbm6]

Hợp âm: Gbm6 - G flat minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele