Các Hợp âm Họ: 9

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: 9

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Ab9A flat ninthIntermediate9Ab C Eb Gb Bb
A9A ninthIntermediate9A C# E G B
A#9A sharp ninthIntermediate9A# D F G# C
Bb9B flat ninthIntermediate9Bb D F Ab C
B9B ninthIntermediate9B D# F# A C#
C9\GC (with G added as the lower note) ninthIntermediate9G C E G A# D
C9C ninthIntermediate9C E G A# D
C#9C sharp ninthIntermediate9C# F G# B D#
Db9D flat ninthIntermediate9Db F Ab B Eb
D9D ninthIntermediate9D F# A C E
D#9D sharp ninthIntermediate9D# G A# C# F
Eb9E flat ninthIntermediate9Eb G Bb Db F
E9E ninthIntermediate9E G# B D F#
F9F ninthIntermediate9F A C D# G
F#9F sharp ninthIntermediate9F# A# C# E G#
Gb9G flat ninthIntermediate9Gb Bb Db E Ab
G9G ninthIntermediate9G B D F A
G#9G sharp ninthIntermediate9G# C D# F# A#