Các Hợp âm Mức độ: Advanced

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Mức độ: Advanced

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Aº7A diminished seventhAdvancedº7A C D# F#
A7A dominant seventhAdvanced7A C# E G
Abº7A flat diminished seventhAdvancedº7Ab B D F
Ab7A flat dominant seventhAdvanced7Ab C Eb Gb
Abm7A flat minor seventhAdvancedm7Ab B Eb Gb
Ab5A flat power chordAdvanced5Ab Eb
Absus4A flat suspended fourthAdvancedsus4Ab Db Eb
Absus2A flat suspended secondAdvancedsus2Ab Bb Eb
Am7A minor seventhAdvancedm7A C E G
A5A power chordAdvanced5A E
A#º7A sharp diminished seventhAdvancedº7A# C# E G
A#7A sharp dominant seventhAdvanced7A# D F G#
A#m7A sharp minor seventhAdvancedm7A# C# F G#
A#5A sharp power chordAdvanced5A# F
A#sus4A sharp suspended fourthAdvancedsus4A# D# F
A#sus2A sharp suspended secondAdvancedsus2A# C F
Asus4A suspended fourthAdvancedsus4A D E
Asus2A suspended secondAdvancedsus2A B E
Bº7B diminished seventhAdvancedº7B D F G#
B7B dominant seventhAdvanced7B D# F# A
Bbº7B flat diminished seventhAdvancedº7Bb Db E G
Bb7B flat dominant seventhAdvanced7Bb D F Ab
Bbm7B flat minor seventhAdvancedm7Bb Db F Ab
Bb5B flat power chordAdvanced5Bb F
Bbsus4B flat suspended fourthAdvancedsus4Bb Eb F
Bbsus2B flat suspended secondAdvancedsus2Bb C F
Bm7B minor seventhAdvancedm7B D F# A
B5B power chordAdvanced5B F#
Bsus4B suspended fourthAdvancedsus4B E F#
Bsus2B suspended secondAdvancedsus2B C# F#
Cº7\AC (with A added as the lower note) diminished seventhAdvancedº7A C D# F# A
Cm7\D#C (with D# added as the lower note) minor seventhAdvancedm7D# C D# G A#
C7\EC (with E added as the lower note) dominant seventhAdvanced7E C E G A#
Cm7\EbC (with Eb added as the lower note) minor seventhAdvancedm7Eb C D# G A#
Csus4\FC (with F added as the lower note) suspended fourthAdvancedsus4F C F G
C7\GC (with G added as the lower note) dominant seventhAdvanced7G C E G A#
Csus4\GC (with G added as the lower note) suspended fourthAdvancedsus4G C F G
Cº7C diminished seventhAdvancedº7C D# F# A
C7C dominant seventhAdvanced7C E G A#
Cm7C minor seventhAdvancedm7C D# G A#
C5C power chordAdvanced5C G
C#º7C sharp diminished seventhAdvancedº7C# E G A#
C#7C sharp dominant seventhAdvanced7C# F G# B
C#m7C sharp minor seventhAdvancedm7C# E G# B
C#5C sharp power chordAdvanced5C# G#
C#sus4C sharp suspended fourthAdvancedsus4C# F# G#
C#sus2C sharp suspended secondAdvancedsus2C# D# G#
Csus4C suspended fourthAdvancedsus4C F G
Csus2C suspended secondAdvancedsus2C D G
Dº7D diminished seventhAdvancedº7D F G# B
D7D dominant seventhAdvanced7D F# A C
Dbº7D flat diminished seventhAdvancedº7Db E G Bb
Db7D flat dominant seventhAdvanced7Db F Ab B
Dbm7D flat minor seventhAdvancedm7Db E Ab B
Db5D flat power chordAdvanced5Db Ab
Dbsus4D flat suspended fourthAdvancedsus4Db Gb Ab
Dbsus2D flat suspended secondAdvancedsus2Db Eb Ab
Dm7D minor seventhAdvancedm7D F A C
D5D power chordAdvanced5D A
D#º7D sharp diminished seventhAdvancedº7D# F# A C
D#7D sharp dominant seventhAdvanced7D# G A# C#
D#m7D sharp minor seventhAdvancedm7D# F# A# C#
D#5D sharp power chordAdvanced5D# A#
D#sus4D sharp suspended fourthAdvancedsus4D# G# A#
D#sus2D sharp suspended secondAdvancedsus2D# F A#
Dsus4D suspended fourthAdvancedsus4D G A
Dsus2D suspended secondAdvancedsus2D E A
Eº7E diminished seventhAdvancedº7E G A# C#
E7E dominant seventhAdvanced7E G# B D
Ebº7E flat diminished seventhAdvancedº7Eb Gb A C
Eb7E flat dominant seventhAdvanced7Eb G Bb Db
Ebm7E flat minor seventhAdvancedm7Eb Gb Bb Db
Eb5E flat power chordAdvanced5Eb Bb
Ebsus4E flat suspended fourthAdvancedsus4Eb Ab Bb
Ebsus2E flat suspended secondAdvancedsus2Eb F Bb
Em7E minor seventhAdvancedm7E G B D
E5E power chordAdvanced5E B
Esus4E suspended fourthAdvancedsus4E A B
Esus2E suspended secondAdvancedsus2E F# B
Fº7F diminished seventhAdvancedº7F G# B D
F7F dominant seventhAdvanced7F A C D#
Fm7F minor seventhAdvancedm7F G# C D#
F5F power chordAdvanced5F C
F#º7F sharp diminished seventhAdvancedº7F# A C D#
F#7F sharp dominant seventhAdvanced7F# A# C# E
F#m7F sharp minor seventhAdvancedm7F# A C# E
F#5F sharp power chordAdvanced5F# C#
F#sus4F sharp suspended fourthAdvancedsus4F# B C#
F#sus2F sharp suspended secondAdvancedsus2F# G# C#
Fsus4F suspended fourthAdvancedsus4F A# C
Fsus2F suspended secondAdvancedsus2F G C
Gº7G diminished seventhAdvancedº7G A# C# E
G7G dominant seventhAdvanced7G B D F
Gbº7G flat diminished seventhAdvancedº7Gb A C Eb
Gb7G flat dominant seventhAdvanced7Gb Bb Db E
Gbm7G flat minor seventhAdvancedm7Gb A Db E
Gb5G flat power chordAdvanced5Gb Db
Gbsus4G flat suspended fourthAdvancedsus4Gb B Db
Gbsus2G flat suspended secondAdvancedsus2Gb Ab Db
Gm7G minor seventhAdvancedm7G A# D F
G5G power chordAdvanced5G D
G#º7G sharp diminished seventhAdvancedº7G# B D F
G#7G sharp dominant seventhAdvanced7G# C D# F#
G#m7G sharp minor seventhAdvancedm7G# B D# F#
G#5G sharp power chordAdvanced5G# D#
G#sus4G sharp suspended fourthAdvancedsus4G# C# D#
G#sus2G sharp suspended secondAdvancedsus2G# A# D#
Gsus4G suspended fourthAdvancedsus4G C D
Gsus2G suspended secondAdvancedsus2G A D