Hợp âm: A5 - A power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A5 - A power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: A E - Cấu trúc quãng: R 5

A5

(A power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtA ECấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 x x] - Rookie
[5 7 7 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [A5]
Other [Ukulele] finger positions of [A5]

Hợp âm: A5 - A power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele