Hợp âm: A#m7 - A sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#m7 - A sharp minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A# C# F G# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

A#m7

(A sharp minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtA# C# F G#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế A#min7 ; A#-7 ;Hợp âm liên quan Bbm7 ;

Hợp âm [A#m7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 2 1] - Intermediate
[6 8 6 6 9 6] - Advanced
[6 x 6 6 6 x] - Advanced
[x x 8 10 9 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#m7]
Other [Ukulele] finger positions of [A#m7]

Hợp âm: A#m7 - A sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele