Hợp âm: Ab5 - A flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab5 - A flat power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: Ab Eb - Cấu trúc quãng: R 5

Ab5

(A flat power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtAb EbCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan G#5 ;

Hợp âm [Ab5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 x x x] - Rookie
[x 11 13 13 x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Ab5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab5]

Hợp âm: Ab5 - A flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele