Các Hợp âm Họ: 6/9

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: 6/9

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Ab6/9A flat six nineIntermediate6/9Ab C Eb F Bb
A#6/9A sharp six nineIntermediate6/9A# D F G C
A6/9A six nineIntermediate6/9A C# E F# B
Bb6/9B flat six nineIntermediate6/9Bb D F G C
B6/9B six nineIntermediate6/9B D# F# G# C#
C6/9\EC (with E added as the lower note) six nineIntermediate6/9E C E G A D
C6/9\GC (with G added as the lower note) six nineIntermediate6/9G C E G A D
C#6/9C sharp six nineIntermediate6/9C# F G# A# D#
C6/9C six nineIntermediate6/9C E G A D
Db6/9D flat six nineIntermediate6/9Db F Ab Bb Eb
D#6/9D sharp six nineIntermediate6/9D# G A# C F
D6/9D six nineIntermediate6/9D F# A B E
Eb6/9E flat six nineIntermediate6/9Eb G Bb C F
E6/9E six nineIntermediate6/9E G# B C# F#
F#6/9F sharp six nineIntermediate6/9F# A# C# D# G#
F6/9F six nineIntermediate6/9F A C D G
Gb6/9G flat six nineIntermediate6/9Gb Bb Db Eb Ab
G#6/9G sharp six nineIntermediate6/9G# C D# F A#
G6/9G six nineIntermediate6/9G B D E A