Hợp âm: C6/9 - C six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C6/9 - C six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: C E G A D - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

C6/9

(C six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtC E G A DCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế C6(add9) ; CMaj6(add9) ; CM6(add9) ;Hợp âm liên quan C6/9\E ; C6/9\G ;

Hợp âm [C6/9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 2 2 3 3] - Intermediate
[8 x 5 7 5 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [C6/9]

Hợp âm: C6/9 - C six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele