Hợp âm: D6/9 - D six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D6/9 - D six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: D F# A B E - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

D6/9

(D six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtD F# A B ECấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế D6(add9) ; DMaj6(add9) ; DM6(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D6/9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 4 2 0 0] - Intermediate
[x 5 4 4 5 5] - Advanced
[10 x 7 9 7 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [D6/9]

Hợp âm: D6/9 - D six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele