Hợp âm: B6/9 - B six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B6/9 - B six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: B D# F# G# C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

B6/9

(B six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtB D# F# G# C#Cấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế B6(add9) ; BMaj6(add9) ; BM6(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B6/9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 1 2 2] - Intermediate
[7 4 4 4 4 4] - Intermediate
[7 6 6 6 7 x] - Intermediate
[7 9 x 8 9 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [B6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [B6/9]

Hợp âm: B6/9 - B six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele