Hợp âm: F6/9 - F six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F6/9 - F six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: F A C D G - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

F6/9

(F six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtF A C D GCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế F6(add9) ; FMaj6(add9) ; FM6(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F6/9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[13 10 10 10 10 10] - Intermediate
[13 12 12 12 13 13] - Advanced
[1 3 x 2 3 3] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [F6/9]

Hợp âm: F6/9 - F six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele