Hợp âm: E6/9 - E six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E6/9 - E six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: E G# B C# F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

E6/9

(E six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtE G# B C# F#Cấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế E6(add9) ; EMaj6(add9) ; EM6(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E6/9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 x 1 2 2] - Intermediate
[12 11 11 11 12 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [E6/9]

Hợp âm: E6/9 - E six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele