Hợp âm: D#6/9 - D sharp six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#6/9 - D sharp six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: D# G A# C F - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

D#6/9

(D sharp six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtD# G A# C FCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế D#6(add9) ; D#Maj6(add9) ; D#M6(add9) ;Hợp âm liên quan Eb6/9 ;

Hợp âm [D#6/9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 8 8 8 8 8] - Intermediate
[x 6 5 5 6 6] - Advanced
[11 8 8 10 8 8] - Advanced
[11 x 8 10 8 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [D#6/9]

Hợp âm: D#6/9 - D sharp six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele