Hợp âm: Ab6/9 - A flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab6/9 - A flat six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: Ab C Eb F Bb - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

Ab6/9

(A flat six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtAb C Eb F BbCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế Ab6(add9) ; AbMaj6(add9) ; AbM6(add9) ;Hợp âm liên quan G#6/9 ;

Hợp âm [Ab6/9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 5 6 6] - Intermediate
[4 3 3 3 4 x] - Advanced
[x 11 10 10 11 11] - Advanced
[4 6 x 5 6 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ab6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab6/9]

Hợp âm: Ab6/9 - A flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele