Hợp âm: Bb6/9 - B flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb6/9 - B flat six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: Bb D F G C - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

Bb6/9

(B flat six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtBb D F G CCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế Bb6(add9) ; BbMaj6(add9) ; BbM6(add9) ;Hợp âm liên quan A#6/9 ;

Hợp âm [Bb6/9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 0 1 1] - Rookie
[6 3 3 3 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bb6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb6/9]

Hợp âm: Bb6/9 - B flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele