Hợp âm: Gb6/9 - G flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb6/9 - G flat six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: Gb Bb Db Eb Ab - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

Gb6/9

(G flat six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtGb Bb Db Eb AbCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế Gb6(add9) ; GbMaj6(add9) ; GbM6(add9) ;Hợp âm liên quan F#6/9 ;

Hợp âm [Gb6/9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 4 4] - Intermediate
[2 1 1 1 2 2] - Advanced
[x 9 8 8 9 9] - Advanced
[14 11 11 11 11 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb6/9]

Hợp âm: Gb6/9 - G flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele