Hợp âm: Db6/9 - D flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db6/9 - D flat six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: Db F Ab Bb Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

Db6/9

(D flat six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtDb F Ab Bb EbCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế Db6(add9) ; DbMaj6(add9) ; DbM6(add9) ;Hợp âm liên quan C#6/9 ;

Hợp âm [Db6/9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 11 10 11 11] - Intermediate
[5 x 2 4 2 2] - Advanced
[9 8 8 8 9 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [Db6/9]

Hợp âm: Db6/9 - D flat six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele