Hợp âm: G6/9 - G six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G6/9 - G six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: G B D E A - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

G6/9

(G six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtG B D E ACấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế G6(add9) ; GMaj6(add9) ; GM6(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G6/9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 2 2 3 3] - Advanced
[3 5 x 4 5 5] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [G6/9]
Other [Ukulele] finger positions of [G6/9]

Hợp âm: G6/9 - G six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele