Hợp âm: Ab7 - A flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab7 - A flat dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Ab C Eb Gb - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

Ab7

(A flat dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtAb C Eb GbCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Abdom ; Abdom7 ;Hợp âm liên quan G#7 ;

Hợp âm [Ab7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 4 5 4 4] - Intermediate
[x 11 13 11 13 11] - Intermediate
[4 x 4 5 4 x] - Advanced
[x x 6 8 5 8] - Advanced
[4 6 x 5 7 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ab7]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab7]

Hợp âm: Ab7 - A flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele