Hợp âm: A7 - A dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A7 - A dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A C# E G - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

A7

(A dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtA C# E GCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Adom ; Adom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 0 2 0] - Rookie
[x 0 2 2 2 3] - Intermediate
[5 7 5 6 5 5] - Intermediate
[x x 7 9 8 9] - Advanced
[5 7 x 6 8 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A7]
Other [Ukulele] finger positions of [A7]

Hợp âm: A7 - A dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele