Hợp âm: A#sus2 - A sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#sus2 - A sharp suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: A# C F - Cấu trúc quãng: R 2 5

A#sus2

(A sharp suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtA# C FCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế A#2 ;Hợp âm liên quan Bbsus2 ;

Hợp âm [A#sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 3 1 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [A#sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [A#sus2]

Hợp âm: A#sus2 - A sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele