Hợp âm: A#sus4 - A sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#sus4 - A sharp suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: A# D# F - Cấu trúc quãng: R 4 5

A#sus4

(A sharp suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtA# D# FCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế A#4 ; A##3 ;Hợp âm liên quan Bbsus4 ;

Hợp âm [A#sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 1 3 4 1] - Intermediate
[6 8 8 8 6 6] - Intermediate
[x x 8 8 11 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [A#sus4]

Hợp âm: A#sus4 - A sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele