Hợp âm: A#7 - A sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#7 - A sharp dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A# D F G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

A#7

(A sharp dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtA# D F G#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế A#dom ; A#dom7 ;Hợp âm liên quan Bb7 ;

Hợp âm [A#7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 3 1] - Intermediate
[6 8 6 7 6 6] - Intermediate
[x x 8 10 9 10] - Advanced
[6 x 6 7 6 x] - Advanced
[x 1 3 3 3 4] - Professional
[6 8 x 7 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#7]
Other [Ukulele] finger positions of [A#7]

Hợp âm: A#7 - A sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele