Hợp âm: Am6 - A minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Am6 - A minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: A C E F# - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Am6

(A minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtA C E F#Cấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Aminor6 ; Amin6 ; A-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Am6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 1 2] - Intermediate
[5 x 4 5 5 5] - Advanced
[x x 7 9 7 6] - Advanced
[x 12 x 11 13 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Am6]
Other [Ukulele] finger positions of [Am6]

Hợp âm: Am6 - A minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele