Hợp âm: Gm6 - G minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm6 - G minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: G A# D E - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Gm6

(G minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtG A# D ECấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Gminor6 ; Gmin6 ; G-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 2 3 3 x] - Advanced
[3 5 5 3 5 3] - Advanced
[3 x 2 3 3 3] - Professional
[x 10 12 9 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm6]

Hợp âm: Gm6 - G minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele