Hợp âm: C#m6 - C sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#m6 - C sharp minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: C# E G# A# - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

C#m6

(C sharp minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtC# E G# A#Cấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế C#minor6 ; C#min6 ; C#-6 ;Hợp âm liên quan Dbm6 ;

Hợp âm [C#m6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 11 11 9 11 9] - Intermediate
[x 4 2 3 2 4] - Advanced
[x 4 x 3 5 4] - Advanced
[9 x 8 9 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#m6]
Other [Ukulele] finger positions of [C#m6]

Hợp âm: C#m6 - C sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele