Hợp âm: Bbm6 - B flat minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm6 - B flat minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: Bb Db F G - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Bbm6

(B flat minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtBb Db F GCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Bbminor6 ; Bbmin6 ; Bb-6 ;Hợp âm liên quan A#m6 ;

Hợp âm [Bbm6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 0 2 x] - Rookie
[6 8 8 6 8 6] - Intermediate
[6 x 5 6 6 x] - Advanced
[x 13 11 12 11 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bbm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm6]

Hợp âm: Bbm6 - B flat minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele