Hợp âm: Bm6 - B minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm6 - B minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: B D F# G# - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Bm6

(B minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtB D F# G#Cấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Bminor6 ; Bmin6 ; B-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[7 9 9 7 9 7] - Intermediate
[x 2 x 1 3 2] - Advanced
[7 x 6 7 7 7] - Advanced
[x 2 4 x 3 4] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm6]

Hợp âm: Bm6 - B minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele