Hợp âm: Fm6 - F minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fm6 - F minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: F G# C D - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Fm6

(F minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtF G# C DCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Fminor6 ; Fmin6 ; F-6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fm6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 5 3 4] - Intermediate
[1 x 0 1 1 1] - Advanced
[x 8 x 7 9 8] - Advanced
[13 x 12 13 13 13] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Fm6]

Hợp âm: Fm6 - F minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele