Hợp âm: D#m6 - D sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#m6 - D sharp minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: D# F# A# C - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

D#m6

(D sharp minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtD# F# A# CCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế D#minor6 ; D#min6 ; D#-6 ;Hợp âm liên quan Ebm6 ;

Hợp âm [D#m6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 1 2] - Advanced
[x 6 x 5 7 6] - Advanced
[11 x 10 11 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#m6]
Other [Ukulele] finger positions of [D#m6]

Hợp âm: D#m6 - D sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele