Hợp âm: G#m6 - G sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m6 - G sharp minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: G# B D# F - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

G#m6

(G sharp minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtG# B D# FCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế G#minor6 ; G#min6 ; G#-6 ;Hợp âm liên quan Abm6 ;

Hợp âm [G#m6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 4 6 4] - Intermediate
[4 x 3 4 4 x] - Advanced
[x x 6 8 6 7] - Advanced
[x 11 x 10 12 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m6]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m6]

Hợp âm: G#m6 - G sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele