Hợp âm: F#m6 - F sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#m6 - F sharp minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: F# A C# D# - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

F#m6

(F sharp minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtF# A C# D#Cấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế F#minor6 ; F#min6 ; F#-6 ;Hợp âm liên quan Gbm6 ;

Hợp âm [F#m6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 1 2 2 2] - Advanced
[x x 4 6 4 5] - Advanced
[x 9 7 8 7 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#m6]
Other [Ukulele] finger positions of [F#m6]

Hợp âm: F#m6 - F sharp minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele