Bài hát của Turbostaat

Cảm âm, hợp âm, tabs những bài hát của nghệ sĩ Turbostaat

Turbostaat

Turbostaat
a few seconds ago0 Views 0 Bài hát3 albums

Turbostaat is a punk rock band, established in 1999 in Husum, now based in Flensburg, Germany.


Home page: http://www.turbostaat.de/
twitter: https://twitter.com/turbostaat
instagram: https://instagram.com/turbostaat/