Sheet of song: Tôi vẫn chờ - Nguyễn Tâm Hàn,Tường Thúy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi vẫn chờ - Nguyễn Tâm Hàn,Tường Thúy - (Tôi đã ngồi [Gm] đây [A7] ngồi nghe biển [Dm] hát Những lời ...)

3 years ago536 Sheet

Sheet - PDF: Tôi vẫn chờ
Maybe you like