Sheet of song: Tôi vẫn chờ - Nguyễn Tâm Hàn,Tường Thúy - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi vẫn chờ - Nguyễn Tâm Hàn,Tường Thúy - PDF - (Tôi đã ngồi [Gm] đây [A7] ngồi nghe biển [Dm] hát Những lời ...)

2 years ago376 Sheet
Maybe you like