Sheet of song: Mưa lạnh trên đèo

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mưa lạnh trên đèo - (1. [Dm] Mưa trên bản xưa [Gm] lưng đèo cao chập [Dm] chùng M...)

4 years ago822 Lê Dinh Sheet

Sheet - Images: Mưa lạnh trên đèo
Maybe you like