Mưa [C] rơi chiều nay vắng [Am] người [Dm] Bên thềm gió [G7] lơi Mơ bóng ngàn [C] khơi Mưa [C] rơi màn đêm xuống [Am] rồi [Dm] Mây sầu khắp [G7] nơi Thương nhớ đầy [C] vơi. Bâng [C] khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng Nhìn lá úa theo hoa tàn Tiếc [G7] thay phút giây lìa [C] tan. Ai đi như xóa bao lời [G7] thề. Thuyền theo nước trôi không về Thấu [F]...