Chord/Tab song: Mưa rơi - Châu Kỳ,Ưng Lang

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mưa rơi - Châu Kỳ,Ưng Lang - (Mưa [C] rơi chiều nay vắng [Am] người [Dm] Bên thềm gió [G7]...)

3 years ago278 Tango Sheet
--
Mưa [C] rơi chiều nay vắng [Am] người [Dm]
Bên thềm gió [G7] lơi
Mơ bóng ngàn [C] khơi
Mưa [C] rơi màn đêm xuống [Am] rồi [Dm]
Mây sầu khắp [G7] nơi
Thương nhớ đầy [C] vơi.

Bâng [C] khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng
Nhìn lá úa theo hoa tàn
Tiếc [G7] thay phút giây lìa [C] tan.

Ai đi như xóa bao lời [G7] thề.
Thuyền theo nước trôi không về
Thấu [F] cùng lòng ai não [G7] nề
Riêng chốn phòng [C] khuê.

Mưa [C] rơi đìu hiu dưới [Am] trời [Dm]
Ðêm dài vắng [G7] ai
Thương nhớ nào [C] nguôi.

Chords List

Chord: Mưa rơi - Châu Kỳ,Ưng Lang - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like