Những con [Am] suối đều chảy về [Dm] sông Trăm con [Gm] sông đều xuôi về [Am] biển Biển cả dạt [Gm] dào mang hình bóng [Am] sông Như ta yêu [C] nhau những tháng ngày gió [F] lộng Như ta về [Am] đây, quê [C] mẹ Quảng [Dm] Nam. Chia [F] tay câu ca [C] xưa lên nguồn xuống [Dm] biển Chia [Gm] tay, sao vương [Bb] vấn người...