Chord/Tab song: Về với Quảng Nam - Đoàn Ngọc Bính

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Về với Quảng Nam - Đoàn Ngọc Bính - (Những con [Am] suối đều chảy về [Dm] sông Trăm con [Gm]...)

3 years ago190 Đoàn Ngọc Bính
--
Những con [Am] suối đều chảy về [Dm] sông
Trăm con [Gm] sông đều xuôi về [Am] biển
Biển cả dạt [Gm] dào mang hình bóng [Am] sông
Như ta yêu [C] nhau những tháng ngày gió [F] lộng
Như ta về [Am] đây, quê [C] mẹ Quảng [Dm] Nam.

Chia [F] tay câu ca [C] xưa lên nguồn xuống [Dm] biển
Chia [Gm] tay, sao vương [Bb] vấn người [F] đi
Điệu lý thương [C] nhau, xui ta gặp [Bb] gỡ
Về với Quảng [A] Nam, như không hề có cuộc chia [Dm] ly.

Chords List

Chord: Về với Quảng Nam - Đoàn Ngọc Bính - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like