1. [Am] Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ Ôi biết nói [E7] gì cuộc tình lớn quá Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ nhưng [Am] là biển già trắng xoá [F] Cuộc tình quý giá như những ngọc [E7] ngà người giành cho ta Ôi biết nói [Am] gì 2. [Am] Với một lời quý mến Mà người nói đến khi bước chân [E7] vào đời vắn ngắt Cuôc tình thứ nhất, muôn kiếp muôn [Am]...