Chord/Tab song: Chuyện tình (Love Story) - Francis Lai,Carl Sigman

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chuyện tình (Love Story) - Francis Lai,Carl Sigman - (1. [Am] Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ Ôi biết nói [E7] ...)

4 years ago937 Slow Sheet
--
1. [Am] Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ
Ôi biết nói [E7] gì cuộc tình lớn quá
Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ nhưng [Am] là biển già trắng xoá
[F] Cuộc tình quý giá như những ngọc [E7] ngà người giành cho ta
Ôi biết nói [Am] gì

2. [Am] Với một lời quý mến
Mà người nói đến khi bước chân [E7] vào đời vắn ngắt
Cuôc tình thứ nhất, muôn kiếp muôn [Am] đời là tình vĩnh viễn
[F] Vì người đã hiến đôi cánh tay [E] này nghìn đời quyến luyến
Lòng ta đầy [A] kín!

ĐK: Lòng ta đầy [Dm] kín!
Là muôn ngàn [G] chuyện yêu đương
Câu hát thần [C] tiên và những mộng [F] huyền mênh mang
Đầy kín hồn [E7] hoang man mác tình [Am] duyên
Thôi hết cuộc đời im [Dm] tiếng
Đời lẽ loi đã [G] tan ta đã được người làm gì còn [F] tiếng than
Nắm đôi tay thiên [B7] thần đi suốt muà [E] xuân

3. [Am] Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ái yêu sẽ lâu [E7] dài hoặc là quá ngắn
Thật là khó đoán nhưng vẫn cho [Am] rằng cuộc đời có hết
[F] Loài người có chết sao sáng trên [E7] trời ngày nào sẽ tắt
Người vẫn gần [Am] ta

------------------------------

By Andy Williams - original tone : Bbm


1. [Am] Where do I begin to tell the story
Of how [E7] great a love can be
The sweet love story that is [Am] older than the sea
[F] The simple truth about the [E7] love she brings to me
Where do I [Am] start

2. [Am] With her first hello
She gave a meaning to this [E7] empty world of mine
There'd never be another [Am] ] love another time
[F] She came into my life and [E7] made the living fine
She fills my [A] heart

Chorus: She fills my [Dm] heart
With very [G] special things
With angel [C] songs, with wild [F] imaginings
She fills my [E7] soul with so much [Am] love
That any where I [Dm] go
I'm never [G] lonely with her along who could be [F] lonely
I reach for her [B7] hand. It's always [E] there

3. [Am] How long does it last
Can love be measured by the [E] hours in a day
I have no answers now but [Am] this much I can say
[F] I know I'll need her until the [E] stars all burn away
And she'll be [A] there [Am]

-- Up to 1/2 tone

[Bbm] How long does it last
Can love be measured by the [F] hours in a day
I have no answers now but this [Bbm] much I can [F#] say
I know I'll need her until the [F] stars all burn away
And she'll be [Bbm] there

Chords List

Chord: Chuyện tình (Love Story) - Francis Lai,Carl Sigman - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like