Sheet bản nhạc bài hát: Thềm rêu

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Thềm rêu - (Chiều [C] xanh con mắt [Am] biếc Trong vùng [F] em im [C] hơ...)

7 months ago216 Việt Phương Sheet

Sheet - PDF: Thềm rêu
Có thể bạn thích