Sheet bản nhạc bài hát: Ngày em đi

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngày em đi - (Intro: [Am][Dm]-[G][C][Em] [Am][Dm]-[B7][Esus4][E7][Am] Từ ...)

a year ago225 Lê Xuân Thơm Sheet

Sheet - Images: Ngày em đi
Có thể bạn thích