Hợp âm - tab: Con Nít - Hoàng Ka - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Con Nít - Hoàng Ka - ([Gm]Gọi tên con [Eb]nít cái tên là con [F]nít Cái miệng nhỏ ...)

4 years ago174 Blues Hoàng Ka
--
[Gm]Gọi tên con [Eb]nít cái tên là con [F]nít
Cái miệng nhỏ [Dm]xít đội mũ lá [Gm]mít
Cưỡi ngựa tàu [Eb]cau đứa trước đứa [F]sau
Rủ nhau một [Bb]lũ
Gọi tên con [Eb]nít có thêm đầu ba [F]vá
Cái quần thủng [Dm]đít mũi chảy lít [Gm]thít
Vừa chạy vừa [Eb]la quấn lá chuối [F]khô giả làm [Bb]vua...
 
[Eb]Học rồi thì [F]chơi xuống nước tập [Dm]bơi
Lên bờ đấm [Gm]đá miệng thổi kèn [Eb]lá
Tò tít tò [F]tít... tò tít tò [Gm]teee
[Eb]Hay phất cờ [F]tre rủ nhau mà [Dm]chơi
Trò đánh trận [Gm]giả đò (bắn bằng bằng bà làng bằng bằng)
[Eb]Đứa nào bắn [F]trước [Dm]thì được làm [Gm]cha
[Cm]Đứa nào bắn [Dm]sau thì [Gm]làm con
 
Chorus 2
[Eb]Cạo đầu tròn [F]vo áo gấm bằng [Dm]mo
Reo hò khắp [Gm]xóm giặc tới thì [Eb]đánh
Tò tít tò [F]tít... tò tít tò [Gm]te
[Eb]Câu chuối bè [F]trôi rủ nhau mà [Dm]chơi
Trò đánh giận [Gm]giả đò (bắn bằng bằng bà làng bằng bằng)
[Gm]Đứa nào bắn [F]thắng [Dm]thì được làm [Gm]vua
[Cm]Đứa nào bắn [Dm]thua thì [Gm]làm tôi

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Con Nít - Hoàng Ka - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích