Chord/Tab song: Thiên Hạ Lời Việt - Trương Kiệt (张杰)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thiên Hạ Lời Việt - Trương Kiệt (张杰) - (Verse1 Chốn sa [Bb] trường tình [C] ái như xa trùng [Dm] khơ...)

--
Verse1
Chốn sa [Bb] trường tình [C] ái như xa trùng [Dm] khơi
Phút giây [Bb] ta gặp gỡ [C] như hoa đào [Dm] rơi
Kiếm vung [Bb] đoạn tương [C] tư, [Am] buông bỏ đi vấn [Dm] vương
Sống trong [Bb] mộng, chỉ [C] ta bận [Dm] lòng
 
Ta không màng [Bb] vương hầu cao sang
Ta không màng [C] thiên sử bao trang
Chỉ cầu vẹn [Am] toàn chân tâm
Vạn dặm hồng [Dm] trần loạn lạc chẳng đổi thay
[Bb] Yêu thương tựa thiên địa mênh mang
[C] Mong như nước trôi đi lang thang
Chẳng [Bb] màng mệnh trời định ai [A7] mang
 
Chous
Một đời yêu đâu [Bb] quản bão tố phong [C] ba
Tháng năm bạc [Am] màu lưu trên tóc [Dm] ta
Nguyện bỏ [Bb] thiên hạ đổi ra nụ cười [C] ai đẹp tựa hoa
Thì cuộc đời [Bb] ta mãn nguyện bước [A7] qua
Vì người bao ân [Bb] ái, oán trách buông [C] tha
Bước trên đường [Am] tình quanh co khó [Dm] ra
Nguyện vì [Bb] nàng giang [C] sơn chẳng [Dm] màng
 
Verse2
Ta không màng [Bb] vương hầu cao sang
Ta không màng [C] thiên sử bao trang
Chỉ cầu vẹn [Am] toàn chân tâm
Vạn dặm hồng [Dm] trần loạn lạc chẳng đổi thay
[Bb] Yêu thương tựa thiên địa mênh mang
[C] Mong như nước trôi đi lang thang
Chẳng [Bb] màng mệnh trời định ai [A7] mang
 
Chous
Một đời yêu đâu [Bb] quản bão tố phong [C] ba
Tháng năm bạc [Am] màu lưu trên tóc [Dm] ta
Nguyện bỏ [Bb] thiên hạ đổi ra nụ cười [C] ai đẹp tựa hoa
Thì cuộc đời [Bb] ta mãn nguyện bước [A7] qua
Vì người bao ân [Bb] ái, oán trách buông [C] tha
Bước trên đường [Am] tình quanh co khó [Dm] ra
Nguyện vì [Bb] nàng giang [C] sơn chẳng [Dm] màng
 
Chous 2
Một đời yêu đâu [Bb] quản bão tố phong [C] ba
Tháng năm bạc [Am] màu lưu trên tóc [Dm] ta
Nguyện bỏ [Bb] thiên hạ đổi ra nụ cười [C] ai đẹp tựa hoa
Thì cuộc đời [Bb] ta mãn nguyện bước [A7] qua
Vì người bao ân [Bb] ái, oán trách buông [C] tha
Bước trên đường [Am] tình quanh co khó [Dm] ra
Nguyện vì [Bb] nàng giang [C] sơn chẳng [Dm] màng

Chords List

Chord: Thiên Hạ Lời Việt - Trương Kiệt (张杰) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like