Sheet of song: Xuân thương nhớ - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xuân thương nhớ - Như Ngọc Hoa - (Intro: [A][C#m]-[F#7][Bm]-[E][A] [A7][D]-[E][C#m]-[F#7][Bm]-...)

Maybe you like